.

ናይ ስነ መለኮት (Theology) ትምህርቲ ንምንታይ ኣድለየ። ነዚ ብሰፊሕ ዘርኢ ቪድዮ ንምርኣይ => part one 

                             

                              

                                 

 The single most important challenge facing the Eritrean Orthodox Church today is how the life and message of the church and its apostolic mandate can be preserved and transmitted. Equally important is addressing the question:  What kind of training is the most effective for its PRIESTLY FORMATION in the future? In order to prepare the clergy of the church to face the complex challenges of the 21st century, raise leaders who are equipped, spiritually and solidly rooted in the Holy Tradition and the theology of Orthodoxy, the establishment of a theological college in the service of the church is of utmost importance. 

With the above in mind, the Eritrean Orthodox Church, Archdiocese of North America, is launching the project to found a theological college. To this end, since 2005, the Archdiocese has undertaken the training of the future instructors for the college. The first batch graduated in September 2010. Many others have since joined and are preparing for service in various capacities. 

Our Vision

The mission of the Theological college is to prepare fully equipped, spiritually mature, biblically and theologically grounded, and deeply committed servants who will teach the Gospel of our Lord Jesus Christ and serve in the various ministries of the Eritrean Orthodox Church.


ኮለጅ ስነ መለኮት ተዋህዶ

መእተዊ

ኣግኣዚት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋሕዶ፡ ዓውዲ ፍልጠት፥ ቋንቋን ትምህርትን፥ ዓቃቢት ታሪኽን ቅርስን ኮይና ንዘመናት ዝጸንሐት ምዃና ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። እንተ ኾነ ግን ንህልው ትውልዲ ኣብ ግምት ዘእተወ፣ ብሥሩዕን ምዱብን ብዘመናዊ ኣገባብ ዝተወጠነ ናይ ስነ መለኮት (Theology) ትምህርቲ ክወሃብ ኣይጸንሐን። ሳዕቤኑ ኸኣ ቀሊል ኮይኑ ኣይተረኽበን።

ኮለጅ ስነ መለኮት ተዋሕዶ ምስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ግብጺ ብምትሕብባር፥ ንውሉደ ክህነትን ምእመናንን መንፈሳዊ ፍልጠቶም ንምዕባይ ምዱብ ትምህርቲ ምጅማርና ዝዝከር እዩ። እንተ ኾነ ብዘጋጠመና ናይ ቴክኒክ ጸገማት እቲ

ትምህርቲ ንዝተወሰነ እዋን ዛሕቲሉ ጸኒሑ።  በዚ ድማ ነቶም ብትግሃት መንፈሳዊ ፍልጠትኩም ንምዕባይ ክትመሃሩ ዝጸናሕኩም፥ ተመሃሮ ምድኻማት ፈጢሩ ጸኒሑ እዩ። ንዝተፈጥረ ምድንጓያት ምምሕዳር ስነ መለኮት ተዋሕዶ ይቕሬታ ይሓትት።

ሕጂ ግን ዝነበረና ጸገማት መሠረታዊ ፍታሕ ስለዝረኸበ፥ ምዱብ ትምህርቲ መስከረም 2016 ክጅመር ምድላዋት ተጻፊፉ  ምህላዉ ብሓጎስ ነበሥር።

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን።  ክቡራንን ክቡራትን ክርስቶሳውያን ኣመንቲ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ፣  

እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቒድዎ፣ እቲ ንነዊሕ እዋን ብሃንቀውታን ብተስፋን ክንጽበዮ ዝጸናሕና ኮለጅ ሥነ መለኮት ተዋሕዶ (Theological College) ብዕሊ ተመሪቑ እንሆ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ሎሚ ጀሚሮም ተመሃሮ ብቐጥታ ክመዝገቡ ከምዝኽእሉ ድማ ብሓጎስ ነበስር (website link)። 

ኮለጅ ስነ-መለኮት ተዋህዶ፣ ነታ ዓቃቢት ታሪኽን ሞያን ዝኾነት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተዋሕዶ ዓቢይ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኑ እንሰማምዓሉ ሓቂ እዩ። ኮለጅ ሥነ-መለኮት ተዋህዶ እምበኣር፣ ቤተ ክርስቲያን ዝያዳ እናሓየለት ሓዋርያዊ ተልእኾኣ ንምፍጻም ዝበሰሉን ዝተማህሩን ሊቃውንቲ ኣብ ምፍራይ ዓቢ ተራ ከም እተበርክት ነቶም ሰናያ ክርእዩ ዝብህጉ ኣመንቲ ዘሕጉስ ብስራት እዩ። እቲ ኣእምሮ ዝምስጥን ኣዕጽምቲ ዘጥልልን ሃብታም ዜማ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ፡ ኮለጅ ስነ-መለኮት ተዋህዶ ድርብ ሃብቲ ቤተ ክርስቲያን ከምዝኸውን ድማ ሰብ ተስፋ እና።